Estadio Municipal Dili rehabilita lori tinan 3

Dili. Iha fulan Novembru tinan 2016, Haksesuk Bola hahu hakerek konaba rehabilitasaun Estadio Municipal Dili. Tuir kobertura Haksesukbola.com, konstrusaun estadio ho realizasaun Kompetisaun daruak  Liga Fuebol Amadora (LFA) 2016/17. Hakerek Haksesukbola.com,“rehabilitasaun Estadio Municipal Dili la progresso´´, (1). Kompania nasional Marino Enterpise mak manan tender, iha biban ne´eba Haksesukbola.com hakerek,“lorin fulan 6 mak hakotuk  rehabilitasaun Estadiu

Continue Reading →