Semi final AFF Suzuki Cup 2016, Thailandia konfirma ninia favoritu

Myanmar, Haksesuk Bola (HB). Thailandia konfirma favoritu hatudu liu husi jogu semi final AFF Suzuki Cup 2016 manan Myanmar ho resultadu 0-2. Iha Semi final ne´ebe mak joga iha Myanmar nia uma, Thailandia tama domina jogu no kontrola bola, teknikamente diak kompara ho jogo Myanmar nian. Maske  Myanmar jogo iha uma ho adeptos nakonu estadiu maibe la enkomada jogadores Thailandia nian.

Ho resultadu ne´e, Thailandia hein deit jogo iha quinta-feira (09/12/2016) joga iha Bnagkok,atu konfirma Thailandia passa ba final AFF Suzuki Cup 2016.

Myanmar jogo laos facil tanba joga iha Thailandia nia uman, maibe iha bola la iha inposivel,hein 90 minutus ba Myanmar atu bele passa ka lae, maibe la iha inposivel tanba Bola kabuar. Maibe Thailandia laos facil!

Fonte: Affsuzukicup2016!