Novak Djokovic la hakat ba quartu final

Melbourne. Open Australia (OP) tinan 2018, ninia surpresa tama ba loron 8 (day 8), tenista Serbio,ex-numeru um,kandidatu ba bmanan AO edisaun tinan 2018, Novak Djokovic, elimina iha jogu rounda datolu hetan derota husi tenista Koreia du Sul nian, Hyeon Chung ho manan set 3:  6-7(tie break), 5-7 no 6-7 (tie break). Jogo ne´ebe halao rod laver arena iha Segunda-feira (22/01/2018) ho durasaun horas 3: 00 nia laran.

Hyeon Chung, nudar tenista Asia dahuluk mak hakat ba quartu final gram slam tenis no derota Novak Djokovic iha Australia Open foin tenista nain 3 mak: Marat safin, Roger Federer no Heon Chung rasik. (news.com.au).