Nadal hela iha quartu final no para semana 3

 Melbourne. Rafael Nadal, tenista numuru um (1) mundial rangkin ATP tinan 2018, la konsegue hakat ba semifinal hafoin joga hadau malu ho marin Cilic (6) rangkin ATP,empate set 4 (2-2) : 3-6,6-3,6-7(7-5), 6-2, 2-0,. Rafael desiste tanba sofre lesaun todan iha ain tur.

Rafael Nadal sei para iha semana tolu nia laran tanba lesaun iha ain kelen los lori nia abandona Australia Open iha quartu final.

Tuir exame mediku ne´ebe halao ona iha Melbourne hatudu katak iha lesaun iha muskulu «iliaco», lokaliza iha ain kelen leten. Tenista numuru um mundial ne´e, sei fila hikas ba treinu iha semana rua nia laran no hafoin ba tuir hikas torneio iha Acapulco, iha Mexico (australiaopen.com.au/abola.pt).