Guarda rede Benfica Lisboa nian Ederson iha posibilidade muda ba M.City

Lisboa, Haksesuk Bola (HB). Guarda rede titular husi Sport,Lisboa e Benfica (SLB) Ederson iha posibilidade muda ba Manchester City iha merkadu transferensia jogador  nian iha tempo bai loron mai, hakerek Jornal A Bola, edisaun online Quinta-feira (04/05/2017).

Kontinua jornal  A Bola ne´ebe cita imprensa Englesa, ´´  imprensa Englesa fila fali insiste iha naran guarda rede brasileiro Ederson Moraes hanesan ba troka jogador Claudio Bravo iha Manchester City ba epoka oin mai ne´e´´.
Tuir Daily Mail katak, ´´ Treinador Josep Guardiola iha osan hamutuk 200 milauns Euros atu investe iha reforsu no guarda rede Ederson husi Benfica nudar perioridade´´.

 

Benfica iha deit direitu 50% ba pase jogador Ederson nian, 50 % seluk pertense ba Rio Ave!

Fonte: abola.pt!