Australia Open 2018: Novak Djocovic hakat ba ronde datolu

Melborn. Australia Open tanba loron dahat (day 4), Novak Djocovic, antigo numeru um rangkin ATP (nº1) atual numeru katorze (14) joga hasoru tenista Frances, Gael Monfils ho skor 3-1, tenista Frances manan iha set dahuluk, maibe ninia kondisaun fisika ladun diak obriga intervensaun medika, Novak Djocovic, aproveita manan iha set 2,3 no 4. Nune Tenista husi Serbia, Novac Djocovic,ex-numeru um (1) rangkin ATP ne´e  hakat ba round 3. (the australiaopen.com.au).