AFF Suzuki Cup 2016:Thailandia hein 45´ba final

Bangkok, Haksesuk Bola (HB). Semi final AFF Suzuki Cup 2016, Thailandia 1-Myanmar 0 iha 45´iha primeira parte. Ho resultadu ne´e, final ba Thailandia hein deit 45´tan.

Iha jogu primeira parte Myanmar tama ho agresuvu maibe la aproveita diak hodi penetra tama ba baliza Thailandia nian.

Serviço makas ba Myanmar, se hakarak muda situasaun maibe laos facil hatama golus liu 3 iha Thailandia nia uma rasik!

Fonte:affsuzukicup.com