Liga Champions UEFA:M.United manan Basileia 3-0

Manchester United ho Lindelof (ex-defesa central benfica nian) iha ekipa nebe jogo uluk , simu no manan,iha terça-feria (12/09/2017), manan Baseleia ho resultadu 3-0, iha grupu A ba Liga Champions UEFA nian tinan 2017/18.

Golu sira husi Manchester United nian hatama husi jogador sira hanesan Fellaini, Lukaku no marcus Rashaford sira joga diak no hatama golu 3 ba Manchester United hasoru basileia.

Iha jogu seluk, Benfica lakon iha ho ho CSK Moscovo (1-2). (abola.pt/haksesuk bola).