Hafoin Mr.Kim treina U23,agora Simón mak treina selasaun prinsipal Timor-Leste nian

Dili. Hafoin partisipasaun selesaun nasional U23 iha Sea Games Malaysia 2017, FFTL hili Mr.Kim, atual treinador AD SLB,kampiaun primeira divisaun edisaun dahulu tinan 2015/16. Iha torneio amigavel neébe sei realiza iha Taipe, China Taiwan, FFTL hili Simón,atual treinador Ekipa Karketu Dili FC, kampiaun Primeira divisaun Liga Futebol Amadora (LFA) edisaun daruak tinan 2017. Akompana husi

Continue Reading →